“Spodziewajmy się tego, czego pragniemy,

lecz akceptujmy to, co się wydarzy”